Gweithio gyda ni

GYRFAOEDD

01 GYRFAOEDD

Swyddi Gwag Presennol

“Yn ogystal â’r buddion ariannol amlwg y maent wedi’u darparu i ni, mae VAT Solutions wedi bod yn bleser gweithio gyda nhw erioed. Rhoddir proffesiynoldeb a phrofiad o fewn y tîm, ond maent hefyd yn griw cyfeillgar, hawdd mynd atynt. Maent yn sicr yn ychwanegiad i’w groesawu o arbenigedd a chyngor ymarferol i’m busnes, ac wedi dod ag addysg ym mhwysigrwydd materion TAW i’n proses o wneud penderfyniadau masnachol.”

Rydym yn gwmni sy’n tyfu ac yn arwain y farchnad yn ein maes arbenigol, gydag arbenigedd mewn TAW yn y sector gofal sy’n cael ei gydnabod ar draws sbectrwm darpariaeth gofal iechyd. Mae ein gwaith allgymorth o fewn y sector, treiddiad y farchnad hyd yma, a’n sylfaen cleientiaid gynyddol yn golygu ein bod yn ehangu, ac mae gennym wastad ddiddordeb mewn clywed gan ymgeiswyr profiadol sydd hefo’r wybodaeth dechnegol a’r sgil uchel, a personoliaeth proffesiynol, cyfeillgar, sy'n cael ei yrru gan wasanaeth cwsmeriaid i ymuno â'n tîm.


Uwch Arbenigwr TAW

Wedi'i leoli yn Sheffield (S11)

Llawn amser

Cyflog hyblyg, yn seiliedig ar brofiad

Rydym yn recriwtio ar gyfer ein tîm TAW cynyddol, sy'n cynnwys yn bennaf arbenigwyr TAW o bractis proffesiynol lleol a chenedlaethol.

Mae ein cleientiaid yn disgwyl lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid ac mae ein tîm i gyd yn gweithio wyneb yn wyneb hefo cleientiaid, yn gweithio'n agos gyda'n hadran newyddu (awdurdod lleol/cyswllt CCG) i ddarparu gwasanaeth cyflawn, trylwyr a chyfannol i'n holl gleientiaid, sy'n amrywio o fusnesau a reolir gan berchnogion i grwpiau corfforaethol cenedlaethol mawr. Nid yn unig rydym yn cynnig cyngor cyfredol, pwrpasol ar TAW, ond rydym hefyd yn cefnogi ein cleientiaid yn agos fel cynghorwyr busnes yn eu penderfyniadau masnachol.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Clare Newboult clare@vatsol.com 0114 280 3630


 

EISIAU GWYBOD MWY?

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth a gwasanaeth personol pwrpasol, bydd ein tîm o staff ymroddedig a gwybodus yn falch iawn o gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau.

Cysylltwch hefo ni
cyWelsh